Burinček

Burinček je informator, katerega urejajo, grafično pripravljajo in izdajajo člani Jadralnega kluba Burja. Izhaja v nakladi 500 izvodov.