Odprto državno prvenstvo 2017 za razred Optimist

Loading Events
 • This event has passed.

Odprto državno prvenstvo 2017 za razred Optimist

Odprto državno prvenstvo 2017 za razreda Optimist Open national championship 2017 for Classes Optimist 15.-17. september 2017

Odprto državno prvenstvo 2017 za razreda Optimist

15.-17. september 2017

JK Burja Izola Izola, Slovenija

 

Razpis regate

 

1.  PRAVILA

Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.

 

2.  OGLAŠEVANJE

Od jadrnic se lahko zahteva, da prikazujejo reklame, ki jih je izbral in priskrbel organizacijski odbor.

 

3.  PRIMERNOST IN PRIJAVA

 • Regata je odprta za razrede Optimist.

 

 • Vsi tekmovalci morajo biti verificirani pri svojih nacionalnih
 • Primerne jadrnice se lahko prijavijo tako, da:
 • izpolnijo spletno prijavo https://www.jadralniklub-burja.si
 • in plačajo štartnino do vključno srede 13.9.2017- za uveljavljavljanje štartnine s predprijavo.
  • Kasne prijave bodo sprejete do petka, 9.2017 do 9:00h.
  • Prijava ne bo veljavna, dokler ne bo plačana štartnina.

 

 • Omejitev glede števila jadrnic: Regatni odbor bo organiziral prireditev za posamezni razred, vkolikor bodo do vključno 13.9.2017 prijavljene najmanj 4 jadrnice. Tekmovalci bodo v primeru preklica tekmovanja za posamezni razred obveščeni po e- mailu in na spletni strani

 

4.ŠTARTNINE

Predpisane štartnine za posamezne razrede so:

Razred predprijava pozna prijava
Optimist 30€ 45€

5.   RAZPORED

 • Registracija in plačilo štartnine: Četrtek 14.9.2017 od 18h do 20h Petek 9.2017 od   8h  do 9h.
 • Datumi tekmovanj

Petek 15.9.2017 vsi razredi: tekmovanje Sobota 16.9.2017 vsi razredi: tekmovanje Nedelja 17.9.2017 vsi razredi: tekmovanje

 • Število plovov

Za regato je predvideno 9 plovov, dnevno so lahko 4.

plovi.

 • Opozorilni signal za prvi plov vsak dan bo ob 10:55.

 

6.   MERITVE

 • Vsaka jadrnica mora predložiti veljaven certifikat o meritvah.
 • Kadarkoli med regato se lahko na jadrnici opravi meritve.

 

7.   REGATNA NAVODILA

Regatna navodila bodo na voljo ob plačilu štartnine

 

8.   KRAJ PRIREDITVE

Regata pred Izolo.

 

9.   PROGE

Proge bodo trapezoid.

 

10.       TOČKOVANJE

 • Serija bo veljavna, če bodo izpeljani trije

 

 • Če bo izpeljano manj kot 4 plovov bodo jadrnične točke za serijo enake vsoti njenih točk za vse
 • Če bo izpeljanih od 4 do 9 plovov bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti njenih točk za plove minus točke za njen najslabši

Open national championship 2017 for Classes Optimist

15-17 September 2017

JK Burja Izola Izola, Slovenia

 

Notice of Race

1.  RULES

The Regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing .

 

2.   ADVERTISING

Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority.

 

3.  ELIGIBILITY AND ENTRY

 • Regatta is open to boats of Classes Optimist.
 • All competitors registered in their national Sailing Associations can take part in the
 • Eligible boats may enter
 • by completing the online registration https://www.jadralniklub-burja.si
 • and pay the entry fee by including Wednesday 13.9.2017 to qualify for the early entry
  • Late entries will be accepted till Friday 15.9.2017 by 9:00.
  • No entry will be considered as valid without payment of the required

 

 • The following restrictions on the number of boats apply: The organizing authority may cancel an event for particular class if the minimum number of entries: 4 boats have not been received by midnight (local time), 13 September 2017. Competitors will be notified of canceled events by email and posting on the event

4.  FEES

Requred fees are as follows:

Class early entry late entry
Optimist 30€ 45€


Registration and fee payment Thursday 14.9.2017 from 18:00 to 20:00 Friday 9.2017  from   8:00   to 9:00
5.  SCHEDULE

 • Dates of Racing

Friday      15..9.2017 all Classes : racing Saturday 16.9.2017 all Classes: racing Sunday                17.9.2017 all Classes: racing

 • Number of races

Regatta consists of 9 races. No more than 4 races may be sailed a day.

 • The scheduled time for the first warning signal for each day is 10:55.

 

6.  MEASUREMENT

 • Each boat shall produce a valid measurement certificate.
 • Boat may be subject to inspection at any time during the

 

7.  SAILING INSTRUCTIONS

The sailing instructions will be available after fee paying.

 

8.  VENUE

The regatta will be in Izola bay.

 

9.  COURSES

The courses to be sailed will be Trapezoid.

 

10.  SCORING

 • Three races are required to be completed to constitute a
 • When fewer than four races have been completed, a boat´s series score will be total of the race
 • When from 4 to 9 races have been completed, a boat´s series score will be the total of her race scores excluding her worst score

 

September 15 2017

Details

Start: September 15, 2017 @ 09:00
End: September 17, 2017 @ 16:00
Cost: 30,00€
Event Categories:
Website: Visit Event Website

Venue

Marina Izola

Dantejeva 22
Izola, 6310 Slovenia

+ Google Map

Phone:

+386 5 64 16 330

Visit Venue Website

Organiser

Yacht club Burja Izola
Phone: +386 5 64 16 330
Email:
Website: http://www.jadralniklub-burja.si

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available