Vabilo na skupščino

Vabilo na skupščino

Jadralni klub Burja @

Vabimo Vas na redno letno skupščino ter volilno skupščino Jadralnega kluba Burja, ki bo 13.2.2019 ob 18.00uri v prostorih Jadralnega kluba Burja.
Dnevni red:
1.Imenovanje delovnih organov skupščine
2.Poročilo o delu J.K.Burje za leto 2018.
3.Okvirni plan dela J.K.Burje za leto 2019
4.Obravnava in sprejem novega statuta J.K.Burje
5.Volitve predsednika in članov izvršnega odbora J.K.Burje
6.Volitve nadzornega odbora J.K.Burje
7.Razno

Na skupščini bodo lahko glasovali samo polnopravni člani društva.

 

Upravni odbor J.K.Burja